ACT® PreMatch

De hoeveelheid reacties op een vacature neemt toe. Een respons van meer dan 200 sollicitanten is geen uitzondering meer. Hoe kunt u uit zo’n grote groep gegadigden doeltreffend en tegen lage kosten een hoogwaardige selectie maken? Hoe houdt u gegarandeerd de beste kandidaten over die u wilt gaan uitnodigen voor een gesprek met de organisatie? ACT® PreMatching geeft u het antwoord.

Met ACT® PreMatching presenteren wij de perfecte online tool om snel en eenvoudig een relevante shortlist?van kandidaten te selecteren uit een groot aantal sollicitanten. U hoeft alleen de criteria op te stellen waar kandidaten aan moeten voldoen. Dit kan eenvoudig door de criteria aan te vinken die voor uw organisatie van toepassing zijn. Denk daarbij aan specifieke opleiding, niveau, werkervaring, levenservaring en competenties.

ACT® PreMatching combineert, reduceert en deduceert alle gegevens van de sollicitanten in samenhang met de door?u aangegeven criteria. Daarbij kunnen wij desgewenst aan belangrijke of minder belangrijke competenties weegfactoren toekennen. Dit alles resulteert in een shortlist die u houvast geeft bij het gericht selecteren van kandidaten.

Naast gebruikelijke selectiecriteria als opleiding en ervaring biedt ACT® PreMatching een grote toegevoegde waarde. Zij meet namelijk niet alleen de zichtbare kwaliteiten, maar ook de verborgen talenten van mensen. Vanuit research weten we dat talent niet zozeer tot ontplooiing komt door diep nadenken, veel kennis vergaren of steeds verder specialiseren. Wel door het kennen en ervaren van onbewuste drijfveren. Dat activeert ons talent.

ACT® PreMatching is wat organisaties zoeken: Een kandidaat die perfect overeenkomt met het functieprofiel, doorgroeimogelijkheden heeft en in het team past. Een kandidaat die uw investering meer dan terugverdient. Met ACT® PreMatching garanderen wij u de perfecte shortlist en de uiteindelijke match.